"Svet bez mreží"

Občianske združenie Dlaň

Poštová adresa:
Záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093
0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Aktuality

Týždeň dobrovoľníctva 16.-21.9.2013 www.centrumdobrovolnictva.sk Aktivity v Lučenci :   20.9.2013 od 10.00 - 14.00 v areáli Stredná zdravotnícka škola Lučenec Športový deň pre ľudí so zdr. postihnutím a bez ZUMBA FUTBAL PING-PONG        

Divadelný workshop

31.07.2013 17:42
Divadelný workshop je už za nami, pozrite si fotky....
Hudobný workshop sa vydaril Krásne počasie, príjemní ľudia, hudba a tanec ... taký bol náš prvý workshop. Koncom minulého týždňa v Ožďanskom Zelenom mlyne naši dobrovoľníci v rámci projektu „Leto s farbičkami“ pripravili pre ľudí so zdravotným hendikepom a bez neho workshop...
Tak ako aj minulý rok dobrovoľníci v OZ DLAŇ pripravujú letný program pre ľudí so zdravotným hendikepom a bez neho. Koordinátori letných dobrovoľníckych workshopov sa koncom minulého týždňa stretli na Ružinej, aby pripravili program na leto, lepšie sa spoznali, učili sa ako môžu pomáhať...
OZ Dlaň Vás pozýva v rámci projektu "Leto s farbičkami" na letné workshopové aktivity -  Hudobný workshop 18. - 19.7.2013 -  Divadelný workshop 30. - 31.7.2013 -  Remeselný workshop 8. - 9.8.2013 - Workhop na hľadanie nových nápadov pre dobrovoľníkov a každého, kto nie je spokojný s...
Verejná diskusia na tému: Prečo a ako sa stať dobrovoľníkom?“ V stredu 17. apríla sme s našimi dobrovoľníkmi v spoločenskom centre 3Pé v Lučenci diskutovali o dobrovoľníctve. V rámci diskusie odznelo viacero tém, hovorilo sa o prínosoch životného štýlu...
OZ DLAŇ a DSS SLATINKA Vás pozýva na verejnú diskusiu na tému: Prečo a ako sa stať dobrovoľníkom?   Kedy: 17.4.2013, o 13,00 hod. Kde: Spoločenské centrum 3Pé, Sokolská 12, Lučenec Diskusia sa koná v rámci projektu: Zafarbíme čiernobiely svet“   Diskutujúci: Študenti...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>