Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Verejná diskusia na tému: Prečo a ako sa stať dobrovoľníkom?“

23.04.2013 07:48

Verejná diskusia na tému: Prečo a ako sa stať dobrovoľníkom?“

V stredu 17. apríla sme s našimi dobrovoľníkmi v spoločenskom centre 3Pé v Lučenci diskutovali o dobrovoľníctve. V rámci diskusie odznelo viacero tém, hovorilo sa o prínosoch životného štýlu človeka, v ktorom je „niečo viac“. V ktorom človek pomáha iným, ktorí túto pomoc potrebujú. Dobrovoľníctvo je o životných hodnotách, postojoch, ktoré robia ľudský život zmysluplnejším. Súčasní dobrovoľníci sa podelili o svoje zážitky a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou. Diskusiu obohatili aj klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb a Zariadenia podporovaného bývania Slatinka, Lučenec. V závere diskusie si účastníci pozreli krátky film s názvom „Leto s farbičkami“, ktorí vznikol na letných workshopoch, ktoré organizovali dobrovoľníci našej organizácie a na ktorých sa celé leto stretávali ľudia so zdravotným hendikepom a bez neho.

Verejnú diskusiu sme realizovali s podporou programu O2 Think Big, Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie Ekopolis.