Vyhľadávanie

Kontakt

OZ Dlaň
Poštová adresa:
Záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia

č.účtu 2629036093/1100

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Darujte nám 2%

Poukázaním 2 % z Vašich daní môžete prispieť na činnosť nášho združenia a tak pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

Ak ste u nás odpracovali v roku aspoň 40 hodin ako dobrovoľník, môžete nám darovať až 3%. (Potrebujete od nás na to potvrdenie.)

Tlačivo si môžte stiahnuť tu