Vyhľadávanie

Kontakt

OZ Dlaň
Poštová adresa:
Záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia

č.účtu 2629036093/1100

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Členovia združenia

    Denisa Nincová - riaditeľka OZ, sociálna pracovníčka

 

     Marcel Jančovič - zástupca riaditeľa OZ, webdesign

Predsedníctvo OZ:

Marcel Jančovič, Diana Jamberová, Kamila Mokráňová

Revízna komisia OZ:

Gabriela Boltvanová, Marta Murárová, Zuzana Moravčíková