Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Hudobný workshop sa vydaril

23.07.2013 14:23

Hudobný workshop sa vydaril

Krásne počasie, príjemní ľudia, hudba a tanec ... taký bol náš prvý workshop. Koncom minulého týždňa v Ožďanskom Zelenom mlyne naši dobrovoľníci v rámci projektu „Leto s farbičkami“ pripravili pre ľudí so zdravotným hendikepom a bez neho workshop plný hudby na ktorom sa stretlo veľa rôznych ľudí, čo prispelo k zaujímavým hudobným improvizáciám a k tomu, že aj ľudia so zdravotným hendikepom sa stali na chvíľu súčasťou komunity - skupiny ľudí, kde vládla spolupatričnosť, úcta a láska k ľuďom.

Za finančnú podporu ďakujeme O2 Think Big, Nadácii Ekopolis a Nadácii pre deti Slovenska.