Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Vzdelávanie koordinátorov letných dobrovoľníckych workshopov

25.06.2013 15:00

Tak ako aj minulý rok dobrovoľníci v OZ DLAŇ pripravujú letný program pre ľudí so zdravotným hendikepom a bez neho. Koordinátori letných dobrovoľníckych workshopov sa koncom minulého týždňa stretli na Ružinej, aby pripravili program na leto, lepšie sa spoznali, učili sa ako môžu pomáhať ľuďom s hendikepom zapojiť sa do letných aktivít. Na stretnutí sa hovorilo o pripravovaných workshopoch – tento rok to bude workshop hudobný, divadelný, remeselný a na záver spoločné stretnutie pre ľudí, ktorí chcú meniť svet okolo seba, ľudí, ktorí vedia snívať, hľadať nápady a riešenia pre to, aby svet okolo nás fungoval lepšie a tak aby sa aj ľudia so zdravotným postihnutím stali jeho súčasťou a nemuseli každodenne bojovať s predsudkami.

Stretnutie koordinátorov letných dobrovoľníckych workshopov sa zrealizovalo v rámci projektu: „Leto s farbičkami“  s finančnou podporou programu O2 Think Big, Nadácie pre deti Slovenska a Nadácie Ekopolis.