Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Týždeň dobrovoľníctva 16.-21.9.2013

16.09.2013 16:16

Týždeň dobrovoľníctva 16.-21.9.2013

www.centrumdobrovolnictva.sk

Aktivity v Lučenci :  

20.9.2013 od 10.00 - 14.00 v areáli Stredná zdravotnícka škola Lučenec

Športový deň pre ľudí so zdr. postihnutím a bez

ZUMBA

FUTBAL

PING-PONG