Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Živá knižnica

25.11.2013 11:11

Minulý týždeň sme spolu s našimi dobrovoľníkmi a našimi priateľmi so zdravotným znevýhodnením v Novohradskej knižnici zorganizovali akciu s názvom „Živá knižnica“. Cieľom akcie bolo prostredníctvom živých príbehov živých ľudí odbúrať predsudky voči ľuďom, ktorí sú možno trochu iný. Veď kto z nás nie je? Asi neexistuje žiadny meter, ktorým by sme vedeli odmerať hodnotu človeka a to čo je z nás na prvý pohľad vidieť je veľmi málo.

Živá knižnica je metóda na odbúravanie stereotypov a predsudkov a vytváranie si nového pohľadu na ľudí a veci okolo nás. Tak dúfame, že sa nám to podarilo.

Ďakujeme spoločnosti CBA Slovakia s.r.o. a Centru pre filantropiu, n.o za finančnú podporu, s pomocou ktorej sa táto akcia mohla uskutočniť.

Vďaka všetkým, ktorí ste prišli pozrieť sa ale aj diskutovať.

Fotky z akcie tu Živá knižnica - "Život s handicapom" 15.11.2013