Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

ZAFARBÍME ČIERNOBIELY SVET – TRI WORKSHOPY MÁME ZA SEBOU

13.08.2012 09:29

ZAFARBÍME ČIERNOBIELY SVET – TRI WORKSHOPY MÁME ZA SEBOU

Prvé tri workshopy máme za sebou. Našim cieľom bolo pripraviť letný, alternatívny program pre ľudí s hendikepom a bez neho. Vytvoriť pre ľudí, ktorí chcú viac ako tráviť svoj voľný čas doma, medzi štyrmi stenami, pred televízorom, či počítačom priestor, kde sa môžu niečo nové naučiť, spoznať nových ľudí a zabaviť sa.

Naše aktivity sa niesli pod názvom „Zafarbíme čiernobiely svet“ svet,  ktorý často nefandí odlišnostiam, snaží sa nás vtesnať do škatuliek a často nás núti podobať sa smiešnym idolom. Svet, ktorý ľudí, ktorí sa odlišujú núti schovávať sa.

Naše workshopy boli otvorené pre každého – stretli sa na nich ľudia so zdravotným znevýhodnením s ľuďmi bez postihnutia. Stretli sa na nich ľudia rôzneho veku a národností. Stretli sa na nich ľudia, ktorí veria tomu, že naša odlišnosť nás obohacuje a že od každého človeka sa môžeme niečo nové naučiť.

Naša vďaka za to, že sme letný program mohli pripraviť patrí programu O2 THINK BIG, Nadácii Ekopolis, Nadácii pre deti Slovenska a Nadácii SOCIA.

Ďakujeme aj našim aktívnym dobrovoľníkom: Ivanovi, Bibe, Ivanke, Amike, Julke, Macke, Nike, Jančimu, Miške a celej rodine Hrkelovej z Oždian za fantastické koláče a úžasne zvládnutú nočnú záchrannú akciu a všetkým ľuďom, ktorí si našli čas a prišli medzi nás.

Fotografie zo všetkých workshopov nájdete tu Zafarbíme čiernobiely svet

                                                                  Výtvarno-keramické variácie

                                                                  Hudobný workshop - hudobné variácie