Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ S TEMATIKOU ŽIVOTA ĽUDÍ S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM

24.04.2012 17:39

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ S TEMATIKOU ŽIVOTA ĽUDÍ S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM V INŠTITUCIONÁLNOM PROSTREDÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SPOJENÁ S PREMIÉROU DOKUMENTÁRNEHO FILMU O DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, KTORÝ SA AKO PRVÝ V SR VYDAL NA CESTU OD INŠTITUCIONÁLNYCH KU KOMUNITNÝM SOCIÁLNYM SLUŽBÁM.

Dňa 10.4.2012 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konala vernisáž fotografií, ktoré vznikli v rámci projektu „Aj my máme právo na sny ... v inštitúciách nie je o čom snívať“, ktorý bol podporený nadačným fondom Telekom pri Nadácii Intenda.

Na vernisáži si návštevníci mohli pozrieť fotografie zo života ľudí so zdravotným znevýhodnením žijúcich v inštitucionálnom  prostredí a fotografie od nášho kolegu Marcela Jančoviča, ktorý prostredníctvom fotografie zachytil zmeny v živote ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorí začali žiť v komunitných sociálnych službách.

Na vernisáži boli odovzdané ocenenia výhercom amatérskej fotografickej súťaže a návštevníci si mohli pozrieť premiéru dokumentárneho filmu s názvom „Žiť svoj život“ o Domove sociálnych služieb Slatinka, Lučenec, ktorý sa ako prvý na Slovensku vydal na cestu smerom od inštitucionálnych ku komunitným sociálnym službám.