Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

TROJDŇOVÝ POBYT PRE ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM A BEZ NEHO

20.02.2012 11:31

TROJDŇOVÝ POBYT PRE ĽUDÍ S POSTIHNUTÍM A BEZ NEHO

Občianske združenie DLAŇ s podporou Nadácie SPP od októbra 2011 realizuje pre DSS a ZPB Slatinka, Lučenec projekt, ktorého cieľom je rozvoj dobrovoľníctva v meste Lučenec. V rámci tohto projektu sa v čase od 6. – 8.2.2012 zrealizoval trojdňový pobyt pre dobrovoľníkov zo stredných škôl a ľudí s mentálnym znevýhodnením  žijúcich v Zariadení podporovaného bývania v Lučenci. Cieľom tohto stretnutia bolo ovplyvniť postoje dobrovoľníkov k ľuďom s mentálnym znevýhodnením, odovzdanie informácií o možnostiach vykonávať dobrovoľnícku prácu v DSS a ZPB Slatinka v Lučenci. Okrem informačného rozmeru stretnutia mali účastníci pobytu možnosť odžiť si skúsenosť v kontakte s ľuďmi, ktorí majú určitý hendikep, mali vytvorený priestor na vzájomné spoznávanie sa, odbúravanie obáv z neznámeho, na spoločné zážitky a zábavu. Na pobyte sa veľa rozprávalo, zabávalo, ale aj lyžovalo či sánkovalo. A čo je najhlavnejšie, na pobyte sa vytvorili nové priateľstvá, ktoré dúfame, pretrvajú a ktoré budú skvalitňovať život ľudí s mentálnym znevýhodnením aj v budúcnosti.

Za možnosť zrealizovať tento pobyt ďakujeme Nadácii SPP za finančnú podporu, Strednej zdravotníckej škole v Lučenci a Pedagogicko-sociálnej akadémii v Lučenci za uvoľnenie žiakov, ktorí majú záujem o dobrovoľníčenie z vyučovania.