"Svet bez mreží"

Občianske združenie Dlaň

Poštová adresa:
Záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093
0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Sledujte nás na Facebooku

16.08.2016 07:49

Všetky novinky aj činnosť OZ Dlaň môžte ďalej sledovať na našej

stránke na Facebooku nájdete nás ako:

Občianske Združenie Dlaň