Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Sebaobhajcovia na Slatinke

05.04.2017 08:30

Sebaobhajcovia na Slatinke

Byť sebaobhajcom znamená poznať svoje práva a povinnosti a vedieť s týmito informáciami narábať tak, aby sme ich vedeli uplatniť v každodennom živote. Tiež to znamená byť zodpovedným za svoje rozhodnutia a činy. Zodpovednosť môže byť niekedy veľmi ťažká a téma práv a povinností zase veľmi komplikovaná. Pre ľudí s poruchou čítania, písania či porozumenia je táto téma zvlášť ťažká. V minulom roku sme sa začali stretávať s klientmi domova na Slatinke a hovoriť s nimi o ich právach a povinnostiach. Minulý rok sme pomohli štyrom z nich pripraviť sa na to, aby požiadali súd o vrátenie spôsobilosti na právne úkony a tiež sme s našimi sebaobhajcami vystúpili na viacerých konferenciách, na stretnutí komisárov OSN v Ženeve či v Bruseli na medzinárodnom pracovnom seminári k téme deinštitucionalizácie.