"Svet bez mreží"

Občianske združenie Dlaň

Poštová adresa:
Záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093
0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb - Nádeje a obavy

05.04.2012 16:31

Seminár a vernisáž v Banskej Bystrici

plagat_koniec_bb_web.jpg

seminár v Nových Zámkoch

plagat_nitra.jpg