Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

PREČO ZA MŇA STÁLE NIEKTO ROZHODUJE?

15.12.2011 08:19

PREČO ZA MŇA STÁLE NIEKTO ROZHODUJE?

Je názov projektu, ktorý začneme s podporou Nadácie VÚB realizovať od januára 2012. Zámerom projektu je zvýšiť kvalitu života občanov s mentálnym znevýhodnením žijúcich v Zariadení podporovaného bývania Slatinka, Lučenec prostredníctvom ich samostatnosti a rozhodovacích kompetencií. Aktivity projektu sú zamerané na spracovanie dôležitých dokumentov, ktoré sa týkajú života ľudí v podporovanom bývaní, ale aj v spoločnosti do ľahko čitateľnej formy. Cieľom projektu je dať ľuďom s mentálnym znevýhodnením informácie v prijateľnej forme o tom, aké sú ich práva, ako si ich vymáhať a prostredníctvom individuálnej a skupinovej sociálnej práce ich naučiť tieto informácie využívať v bežnom živote.

Za podporu projektu ďakujeme Nadácii VÚB.