Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Pozývame Vás na vzdelávací seminár „Individuálne plánovanie podpory pre ľudí so špecifickými potrebami. Individuálne rozvojové plány“.

13.11.2012 08:27

V rámci projektu „Aby naše mesto nebolo len mestom, v ktorom sú ulice a domy, ale aj miestom pre všetkých“,

ktorý realizujeme s finančnou podporou spoločnosti DELOITTE

pripravujeme:

 20.11.2012

  1. Deň vzdelávacieho semináru na tému:

 

„Individuálne plánovanie podpory pre ľudí so špecifickými potrebami. Individuálne rozvojové plány“.

 

KEDY:       začiatok dňa 20.11.2012, o 10,30 hod.

KDE:         v priestoroch OZ DLAŇ, v budove Novohradskej knižnice , vchod z boku –

                  z ulice J. Kármana (bývalé starožitníctvo)

LEKTOR:  Mgr. Hana Štetinová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava.

 

                                                       Vzdelávací seminár sa realizuje s finančnou podporou spoločnosti:   Deloitte

Pozvánka na seminár:

deloitte.jpg