Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Podporujeme petíciu DSS Slatinka Lučenec

07.10.2014 12:55

  Milí priatelia,
  rodičia klientov Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci Vás prosia o pomoc pri presadení rozhodnutia na realizáciu projektu pre ich deti so zdravotným   postihnutím. Zámerom tohto projektu je zlepšenie ich náročných životných podmienok. Projekt domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci podporuje poskytovanie komunitných sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím  a jeho cieľom je poskytovanie služieb v dôstojných podmienkach v komunite mesta Lučenec.
Predseda BBSK odmieta projekt podpísať. Z tohto dôvodu vznikla iniciatíva rodičov, ktorí chcú využiť svoje petičné právo a touto cestou presvedčiť predsedu BBSK o tom, že aj ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na dôstojný život  a kvalitné sociálne služby.
V prílohe správy nájdete petíciu, z ktorej sa dozviete bližšie informácie o tejto iniciatíve.
Podpísané petičné hárky je potrebné zasielať  na adresu uvedenú na petičnom hárku do 4.11.2014.
Za každý podpis ďakujeme"

Petícia DSS Slatinka.pdf (154246)   Petičné hárky.pdf (203554)