Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

PCP – PRÍSTUPY ZAMERANÉ NA ČLOVEKA V PRÁCI S ĽUĎMI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

06.11.2012 12:38

V rámci projektu „Aby naše mesto nebolo len mestom, v ktorom sú ulice a domy, ale aj miestom pre všetkých“,

ktorý realizujeme s finančnou podporou spoločnosti DELOITTE

pripravujeme:

v dňoch 22. – 23.10.2012

     Vzdelávací seminár na tému:

„PCP – PRÍSTUPY ZAMERANÉ NA ČLOVEKA V PRÁCI S ĽUĎMI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM“.

 

KEDY:       začiatok dňa 22. - 23.10.2012, o 10,00 hod.

KDE:         v priestoroch OZ DLAŇ, v budove Novohradskej knižnice , vchod z boku –

                  z ulice J. Kármana (bývalé starožitníctvo)

LEKTOR:  Mgr. Hana Štetinová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava.

 

                                                                                              Vzdelávací seminár sa realizuje s finančnou podporou spoločnosti:          Deloitte