Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Otvorenie Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

15.03.2013 17:05

V marci sme na Gorkého ulici č.1 otvorili Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Centrum umožňuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením stretávať sa so svojimi priateľmi mimo zariadení sociálnych služieb, vytvára priestor na stretávanie sa a vykonávanie spoločných činností pre ľudí so zdravotným hendikepom a bez neho. Priestor na stretávanie sa zamestnancov sociálnych služieb, ale aj ďalších ľudí, ktorým problematika začleňovania ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti nie je ľahostajná. Súčasťou centra je aj rehabilitačná pracovná dielňa, kde ľudia s hendikepom majú možnosť prejaviť svoju fantáziu a zručnosť pri vyhotovovaní rôznych výrobkov. Spolu s našimi dobrovoľníkmi plánujeme v nových priestoroch v priebehu roka realizovať viacero aktivít: hudobné – muzikoterapeutické stretnutia, besedy a prednášky na rôzne zaujímavé témy, kreatívne kurzy a pod.

Za finančnú podporu, ktorá nám umožnila Centrum pre ľudí so zdravotným znevýhodnením otvoriť ďakujeme Holandskej obchodnej komore v SR.