Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

PRÍĎTE S NAMI PREŽIŤ AKTÍVNE LETO A POMÔCŤ NÁM ZAFARBIŤ ČIERNOBIELY SVET

14.06.2012 17:46

Vďaka podpore z grantového programu O2 THINK BIG, ktorý sa realizuje s podporou Nadácie Ekopolis a Nadácie pre deti Slovenska začíname s realizáciou projektu „Zafarbíme čiernobiely svet“.

V rámci tohto projektu ľudia so zdravotným znevýhodnením, ktorí žijú v Zariadení  podporovaného bývania v Lučenci spolu s dobrovoľníkmi pripravujú letný program pre ľudí so ZP a bez neho. Cieľom projektu je osloviť nových dobrovoľníkov, šíriť myšlienku spoločného trávenia voľného času ľudí so zdravotným znevýhodnením a bez neho mimo inštitúcií. V rámci tohto projektu pripravujeme viacero aktivít: prednášky na stredných  školách  v meste,  výcvik dobrovoľníkov. Na  leto pripravujeme štyri tematické workshopy, ktoré budú otvorené pre verejnosť , na ktorých sa stretnú ľudia so zdravotným znevýhodnením a bez neho, dostanú možnosť naučiť sa množstvo nových zručností a priestor na zaujímavé trávenie prázdninových dní medzi ľuďmi, ktorí chcú trochu svojho času venovať ľuďom, ktorí túto podporu potrebujú.

Viac informácií o aktivitách projektu nájdete v priloženom letáku a o všetkých novinkách budeme aktuálne informovať na našej web stránke.

Viac info tu:  web_oki.jpg