Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Nezávislý život ľudí so špecifickými potrebami

05.04.2017 08:35

Nezávislý život ľudí so špecifickými potrebami

Naša organizácia už veľa rokov podporuje ľudí s mentálnym znevýhodnením, bývalých klientov domova na Slatinke na ceste k ich nezávislému životu. Spolu s nimi sme prešli dlhou cestou od inštitúcie cez menšie bývania, zariadenia podporovaného bývania. S tými najodvážnejšími až po ich prvý vlastný byt. Na tejto ceste sa nemenili len naše postoje a ciele ale aj ciele a odvážne sny našich klientov. Ľudia, ktorí pred deviatimi rokmi žili zatvorení v kaštieli dnes majú svojich partnerov, svoje bývania, svoje povinnosti a svoje vlastné plány pre život. S pomocou Nadácie Socia sme minulý rok podporili desiatich bývalých klientov Slatinky pri zariadení a vybavení ich prvých domácností, ktoré si zariaďovali spolu so svojimi partnermi v bežných bytoch v Lučenci.