"Svet bez mreží"

Občianske združenie Dlaň

Poštová adresa:
Záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093
0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Maľujeme v Zariadení podporovaného bývania

03.12.2011 18:00

V ZPB na Sládkovičovej ulici sa pomaly pripravujeme na príchod nových klientov, pomáhajú nám pri tom naši dobrovoľníci. Dnes nám pomáhali maľovať Rasťovu izbu Miro a Nikola, Ďakujeme