Vyhľadávanie

Kontakt

OZ Dlaň
Poštová adresa:
Záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia

č.účtu 2629036093/1100

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Dobrovoľníci až 3% z daní

12.02.2018 21:37

Dobrovoľníci, ktorí ste pomáhali Občianskemu združeniu DLAŇ min. 40 hodín v roku 2017 nám môžu venovať až 3%