"Svet bez mreží"

Občianske združenie Dlaň

Poštová adresa:
Záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093
0903571531

ozdlanlc@gmail.com

Cesty do komunity - úvodné stretnutie o komunitných službách

02.02.2015 16:46

Cesty do komunity - úvodné stretnutie o komunitných službách v Hoteli Pelikán, Lučenec 11.02.2015