Vyhľadávanie

Kontakt

Občianske združenie Dlaň
Poštová adresa:
Ulica záhradná 193/14 ,98401 Lučenec
Slovakia
IČO: 37948831
Účet IBAN: SK6111000000002629036093

0903571531

ozdlanlc@gmail.com

CENA NADÁCIE ORANGE 2011 AJ PRE NAŠU ORGANIZÁCIU

24.04.2012 17:17

CENA NADÁCIE ORANGE 2011 AJ PRE NAŠU ORGANIZÁCIU

 

    Dňa 18.4.2012 Nadácia Orange oceňovala mimovládne organizácie za dlhodobý prínos a systematické angažovanie sa v oblastiach, ktorým sa nadácia venuje.

    Naše OZ získalo 3. miesto za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej inklúzie. Hodnotiaca komisia ocenila naše výsledky dlhodobej podpory deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Slatinka, Lučenec. Podporu pri otváraní malokapacitných komunitných zariadení sociálnych služieb, do ktorých sa presťahovali bývalí klienti veľkokapacitnej inštitúcie a naše aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju sociálnych väzieb ľudí s mentálnym znevýhodnením a získavaniu zručností potrebných pre každodenný nezávislý život.